જો છોકરી આ ગોળી ખાઈ લેશે તો શું થશે?

ડૉ.પ્રકાશ કોઠારી

પ્રશ્ન: શું હું વાયગ્રા લઈ શકું કે મારા માટે અન્ય કોઈ વિકલ્પ છે?

જવાબઃ જ્યારે મહિલાઓને ટેસ્ટ તરીકે વાયગ્રા આપવામાં આવી હતી, ત્યારે તેનાથી કોઈ ફાયદો થયો નથી. વાસ્તવમાં, સ્ત્રીઓમાં સહવાસના ચાર તબક્કા હોય છે: 1. કામવાસના, 2. લ્યુબ્રિકેશન (ઉત્તેજનાનું બેરોમીટર), 3. પ્રવેશ, 4. પરાકાષ્ઠા અથવા પરાકાષ્ઠા

આ ચાર સ્ટેપમાં ક્યાંય પણ ગરબડ હોય તો તેનું કારણ શોધીને તેનો યોગ્ય ઈલાજ કરી શકાય છે. સાથે જ પુરુષોમાં કામવાસના પછી પ્રવેશ માટે પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં યોગ્ય ટેન્શન હોવું જરૂરી છે. જો ટેન્શન બરાબર ન આવતું હોય તો વાયગ્રાની ગોળી તેને ઠીક કરવામાં મદદ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ વ્યક્તિ 25 ટકા તણાવ ધરાવે છે, તો આ ગોળી તેને સરળતાથી 95 ટકા સુધી વધારી શકે છે.

આ ગોળી ભૂખ્યા પેટ પર વધુ સારી રીતે કામ કરે છે. સાદી ભાષામાં કહીએ તો આ ગોળી પુરૂષો માટે ફાયદાકારક છે પરંતુ મહિલાઓ માટે કોઈ કામની નથી. જો સ્ત્રીની ઈચ્છા ઓછી રહે છે, તો તેની પાસે માનસિક કારણ પણ હોઈ શકે છે અને શારીરિક કારણ પણ હોઈ શકે છે. તેના મૂળમાં જઈને તેનો ઈલાજ કરી શકાય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *