દોઢ લાખ નું મંગલસૂત્ર ગળી ગયો આ બળદ, પછી જે થયું તે જોઈને તમારા હોશ ઊડી જશે….

દેશના અન્ય રાજ્યો સહિત મહારાષ્ટ્રમાં પોળાનો તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે, જેમાં બળદને શણગારવામાં આવે છે, તેઓને શેરીઓમાં ફરે છે અને તેમની પૂજા કરવામાં આવે છે. આ તહેવારની પૂજા દરમિયાન અહમદનગરથી એક વિચિત્ર ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં એક બળદ 1.5 લાખનું મંગલસૂત્ર ગળી ગયો હતો. નવ દિવસ પછી તેના પેટમાંથી મંગળસૂત્ર કાઢવા માટે ઓપરેશન કરવું પડ્યું.

વાસ્તવમાં, મહારાષ્ટ્રના અહમદનગરના એક ગામમાં, એક ખેડૂત પોલાના દિવસે તેના બળદને ગામની આસપાસ ફરે છે અને ઘરે તેની પૂજા કરે છે. પૂજા સમયે ખેડૂતની પત્નીએ થાળીમાં સોનાનું મંગળસૂત્ર મૂક્યું. એટલામાં જ પાવર ગયો.

બળદના પેટ સુધી મંગળસૂત્ર પહોંચી ગયું હતું

વીજળી જતાની સાથે જ ખેડૂતની પત્ની અંદરથી મીણબત્તી લેવા ગઈ ત્યારે આખલાએ મીઠાઈની સાથે સોનાનું મંગળસૂત્ર પણ ગળી લીધું હતું. જ્યારે પત્નીએ ખેડૂતને આ વાત કહી તો ખેડૂતે બળદના મોંમાં હાથ નાખીને જોયું, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં મંગળસૂત્ર બળદના પેટમાં પહોંચી ગયું હતું.

ડૉક્ટરે બળદનું ઓપરેશન કરીને મંગળસૂત્ર કાઢી નાખ્યું

ગ્રામજનોની સલાહ પર, ખેડૂતે રાહ જોઈ કે કદાચ ગાયના છાણમાં મંગળસૂત્ર નીકળે. આશરે આઠ દિવસ સુધી ખેડૂતે બળદના છાણમાં મંગલસૂત્રની શોધ કરી પરંતુ મંગળસૂત્ર મળ્યું ન હતું. આખરે ખેડૂત બળદને લઈને ડૉક્ટર પાસે ગયો. તપાસમાં માલૂમ પડ્યું કે મંગળસૂત્ર બળદની જાળીમાં ફસાયેલું છે. આ પછી ડૉક્ટરે 9 સપ્ટેમ્બરે બળદનું ઓપરેશન કરીને મંગળસૂત્ર કાઢી લીધું હતું. બળદની હાલત સ્થિર છે, તેને ટાંકા આવ્યા છે. તેણીની સંભાળ લેવામાં આવી રહી છે.

તમને જણાવી દઈએ કે પોળાના તહેવારમાં જેમના ઘરમાં બળદ હોય છે, તેમને સજાવીને ફરાવવામાં આવે છે. બળદને ખાવા માટે કંઈક આપવામાં આવે છે અને તેમની પૂજા કરવામાં આવે છે. કેટલાક લોકો બળદને મીઠાઈ તેમજ સોનું અર્પણ કરે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *