એક વૃદ્ધ મહિલાના રસોડામાં વર્ષોથી એક જૂનું પેઈન્ટિંગ હતું, જ્યારે સત્ય બહાર આવ્યું તો બધા હેરાન રહી ગયા…

ફ્રાન્સના કમ્પેનિયન શહેરમાં એક મહિલા પાસે 46 કરોડ રૂપિયાની પેઈન્ટિંગ મળી આવી છે. મહિલાએ તેને તેના રસોડામાં હોટપ્લેટ (ચુલ્હા) પર લટકાવી દીધી હતી. તે પ્રખ્યાત ચિત્રકાર ચિમાબ્યુનું કામ હોવાનું કહેવાય છે. આ પેઇન્ટિંગની હરાજી 27 ઓક્ટોબરે થશે.

મહિલાએ કહ્યું કે મેં તેને સાદી પેઇન્ટિંગ ગણાવી હતી. પરિવારે તેને ધાર્મિક પ્રતીક તરીકે ઘરમાં રાખ્યો હતો. ગયા વર્ષે જ્યારે હું મારું ઘર વેચી રહ્યો હતો ત્યારે મને તેના મહત્વ વિશે ખબર પડી. મેં ઘર ખાલી કર્યું તે પહેલાં, મેં મારી વસ્તુઓ વેચવા માટે હરાજી કરનારને બોલાવ્યો. આ પેઇન્ટિંગ જોઈને તે આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો અને તેણે તેના વિશે જણાવ્યું.

13મી સદીની પેઇન્ટિંગ

પ્રસિદ્ધ ચિત્રકાર ચિમાબ્યુનું આ ચિત્ર 13મી સદીનું છે. ચિમાબુએ જીસસ ક્રાઈસ્ટને લગતા 8 પેઈન્ટિંગ્સ બનાવ્યા હતા. આમાંથી એક પેઇન્ટિંગ 20 વર્ષ પહેલાં લંડનમાં મળી આવી હતી. ત્યારે પણ તેને હરાજી કરનાર દ્વારા ઓળખવામાં આવી હતી. મહિલાએ કહ્યું કે મને ખબર નથી કે તે મારા ઘરે કેવી રીતે આવ્યો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *